Revista HIDRAULICA | HIDRAULICA Magazine

ISSN 2343–7707 ; ISSN-L 1453-7303

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
AXA PRIORITARA 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE (CDI) IN SPRIJINUL COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DEZVOLTARII AFACERILOR
ACTIUNEA 1.2.3 – PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Titlul proiectului
ELABORAREA DE TEHNOLOGII EFICIENTE ENERGETIC IN APLICATIILE DE NISA ALE FABRICATIEI SUBANSAMBLELOR MECANOHIDRAULICE LA CERERE SI MENTENANTEI ECHIPAMENTELOR HIDRAULICE MOBILE
Acronim: MENTEH
Cod SMIS 2014+: ………………………
SITE proiect


Beneficiar
:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Optoelectronica – INOE 2000

Copyright © 2011-2018 HIDRAULICA Magazine